Beste klanten,
Onze wereld heeft een enorme klap te verduren gekregen. Wij hopen nu snel op beterschap en herstel en hopen dat iedereen gezond en wel is gebleven.

Betreffende onze reizen hebben wij beslist om op 11 augustus 2020 opnieuw van start te gaan.
Sinds onze stilstand die dateert van begin maart, hopen wij u snel weer in goede gezondheid te begroeten op één van onze mooie uitjes.

Voor de meerdaagse reizen die dit jaar nog op de planning staan nl de 2 daagse Ieper in september en de gastronomische weekenden in november bekijken wij de situatie week per week en staan wij ook in contact met binnenlandse zaken i.v.m. de geldende reisadviezen.
Voor alle dagtrips vanaf 11 augustus 2020, deze gaan door zoals gepland (uitgezonderd van enkele die reeds geannuleerd zijn) maar wij bekijken de situatie eind juli opnieuw om te evalueren wat er vanaf dan mogelijk is.
Mocht u niets van ons horen, gaan deze door.

Als u zich ingeschreven had voor één van deze reizen, zouden wij uw aanwezigheid enorm appreciëren aangezien wij een zwarte periode achter de rug hebben. (wenst u niet mee te gaan, wat we zouden betreuren, graag een bericht via mail en niet per telefoon)

Mocht u ons echt niet kunnen mailen dan kan u ons telefonisch contacteren, dit kan dagelijks tussen 13u en 16u.
Mocht uw telefoontje niet beantwoord worden, vragen wij u om ons op een later tijdstip te contacteren en hiervoor uw geduld en begrip. 

Mocht u niet ingeschreven zijn, en u wil graag een dagje erop uit, mag u ons altijd contacteren.

Zo steunt u onze touringcar sector !

Voor de personen die een meerdaagse reis geboekt hadden en die reeds van ons een waardebon ontvangen hebben; deze waardebon kan aangewend worden bij boeking van een volgende meerdaagse reis.

Het programma van de meerdaagse reizen voor 2021 zal eind september bekend gemaakt worden.

Voor de personen die hun meerdaagse reis naar volgend jaar verplaatst is, deze nieuwe data kan u in het overzicht terug vinden.Beste klanten en sympathisanten,

we gaan de laatste rechte lijn in richting reizen!

Wanneer kunnen we weer op reis?

De afgelopen maanden hebben we er met zijn allen aan gewerkt om elkaar veilig en gezond te houden. Dankzij deze 'blijf in uw kot' inspanningen heeft de Nationale Veiligheidsraad vorige woensdag nieuwe versoepelingsmaatregelen beslist, die maken dat onze grenzen opengaan en er geleidelijk aan terug mag gereisd worden.

Het hoeft niet gezegd dat wij ernaar uitkijken u weer te zien op onze reizen. We moeten echter nog even geduld oefenen want er moeten nog sector-eigen maatregelen afgesproken worden en er moet nog met andere landen afgestemd worden over wanneer, hoe en waar naartoe er kan gereisd worden. Wij volgen nauwgezet alle aanbevelingen en maatregelen vanwege binnen- en buitenlandse overheden en beroepsorganisaties.

Pas dan kunnen wij een concreet en volledig plan uitwerken en het reizen terug echt in gang zetten. Met deze nieuwsbrief willen we u alvast laten weten dat we verder aan de weg timmeren, maar vragen toch nog even geduld voor definitieve plannen.


Uw veiligheid en gezondheid, én die van onze medewerkers, zijn onze hoogste prioriteit.

Onze autocars zijn uitgerust met de meest recente airco-filtersystemen die ervoor zorgen dat de lucht die je inademt permanent gezuiverd wordt.
Verder zal er extra aandacht gegeven worden aan dagelijkse schoonmaakbeurten en desinfectie van de autocars en de aanwezigheid van hygiënische artikelen aan boord. Tevens… de social distancing zal op een verantwoorde manier toegepast worden, in overeenstemming met de te verwachten aanbevelingen van overheden. Hoe dit concreet in zijn werk gaat zullen we binnen enkele dagen weten en het u dan meedelen.

Wij staan in nauw contact met hotels en andere plaatselijke leveranciers zodat we steeds beschikken over de juiste informatie en geldende maatregelen, zodat u met een gerust hart kan vertrekken.

Dit alles maakt dat onze reizen er binnenkort enigszins anders uit zullen zien dan voorheen omdat we als autocar onderneming een verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid, gezondheid, het milieu en de mobiliteit.

Maar het reizen zit in onze aard. Hoewel reizen de komende tijd een beetje anders zal zijn dan voorheen, willen we u ervan verzekeren dat we er alles aan doen om andere regio’s en landen op een veilige en duurzame manier te kunnen ontdekken.

Eerstdaags, wanneer er meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen, nemen wijzelf met u contact in verband met reizen met vertrek tijdens juli, en daarna augustus. Dit gebeurt in chronologische volgorde van vertrekdatum.

Wij streven er naar zoveel mogelijk geplande reizen te laten doorgaan, maar daarvoor hangen we af van nogal wat instanties en overheden. Indien onverhoopt blijkt dat uw reis toch niet kan doorgaan dan wordt u daarvan door ons tijdig verwittigd met de mogelijkheden en/of alternatieven.


Ondertussen mogen we terug een aantal zaken doen en komen meer en meer berichten van landen die de grenzen terug openen. Het blijft echter afwachten wanneer, hoe en naar waar we terug met de autocar op reis kunnen.


Reizen met vertrek tot 15 juni werden door ons geannuleerd
Alle reizen met vertrek tot en met 15 juni werden door ons geannuleerd.
De deelnemers aan deze reizen werden door ons op de hoogte gebracht en ontvingen reeds de terugbetaling in de vorm van een tegoedbon die gebruikt kan worden voor een reis op een latere datum.

Kantoor/bereikbaarheid
Ons kantoor blijft voorlopig gesloten.
We zijn heel graag in verbinding met onze klanten, maar wij zijn steeds bereikbaar per email, deze worden in volgorde behandeld. Sommige dagen vragen wij iets meer geduld alvorens reactie te krijgen, maar alles wordt behandeld.


Wat met reizen met latere vertrekdata?
U wordt door ons gecontacteerd telkens wanneer er voor uw reis iets bekend geraakt of beslist wordt. Dit gebeurt chronologisch, week per week.

Gelieve ons hiervoor niet nodeloos te contacteren, het principe is dat de reis doorgaat zolang u van ons geen andersluidend bericht ontvangt.

Per post:

u krijgt de mededeling van annulatie van uw reis per post, en ineens daarbij de tegoedbon. Vervolgens kan u uw beslissing om over te boeken meedelen ofwel de tegoedbon op een later tijdstip gebruiken bij een nieuwe boeking.

Gelieve ook hierover op dit moment geen contact op te nemen en hier nog een tijdje mee te wachten van zodra het normalere leven terug is.


Nogmaals bedankt voor het vertrouwen dat jullie ons schenken. Dat bewijst zich door de talrijke mails die we mochten ontvangen met warme woorden van steun en sterkte ! Dat doet ons uiteraard deugd ! Bedankt aan iedereen !!

Blijf goed zorgen voor jezelf en voor elkaar, blijf de opgelegde maatregelen trouw nakomen en dan komt het reizen steeds dichterbij….


Sarah en Willy