De familie Linsen is reeds in Lommel aanwezig van in de 17de eeuw.   De eerste bekende telg heette Linsen Geert of Geraert.  Zijn hofstad of hoeve met kleine hut (hutteken) stond anno 1662 in het Lommels gehucht 'd Einde.  Zijn levenspartner heette Beysen Maria.

Bij de kinderen van voornoemde Linsen Geert of Geraert telde men zeker Linsen Andries (Geertssone) die leefde omstreeks 1700.  Ook deze was gehuwd maar de naam van zijn echtgenote is in de schepenregister voorlopig onvindbaar.   Linsen Andries (Geertssone) had minstens drie kinderen nl. Linsen Willem, Linsen Gybel en Linsen Geert.

Een van de kleinkinderen van eerstgenoemde Linsen Geert (Andriessone) gehuwd met Ooms Anna de telg van de gezochte filiatie.  Deze Linsen Geert was reeds in 1752 overleden.  Het echtpaar was vruchtbaar en verwekte 9 kinderen of achterkleinkinderen van de eerstgenoemde Linsen Geert.

Eén van die achterkleinkinderen heette Linsen Leendert.  Hij was gehuwd met Van Wendelen Ana Margriet.  Het echtpaar had vier kinderen of betachterklein-kinderen van eerste genoemde Linsen Geert. Eén van hen was Linsen Hendrik die tussen 1775 en 1812 zelfstandig karvoerder was op Mannheim (1775), Nijmegen, Wezel (textiel 1800), Diest (tabak), Eindhoven Leuven (suikerbroden 1808) 's Hertogenbosch en Duren (koperwerk 1812).  Bij reizen naar Wezel stelde zijn borgsom 15.000 tot 30.000 gulden als garantie voor de vervoerde goederen.  Linsen Hendrik was eigenaar en bewoner van een huis aan de Lommelse plaats.  Hij bezat eveneens een huis in de Lepelstraat.  In 1828 maakte hij zijn testament.  Blijkbaar was het leven van een baanvoerder toen voorbij want zijn beroep luidde toen landbouwer.

De huidige autocaruitbating van Linsen Willy staat aan de top van een piramide van rechtstreekse en onrechtstreekse bloedverwanten die onder de stamnaam Linsen 245 jaar actief zijn in het binnen- en buitenlandse baantransport (1775-2020)

In 2012 krijgt Linsen Willy versterking van Sarah Vanderhoydonks als administratief medewerker en als 2de chauffeur. Maar in oktober 2016 komt er echter een nieuwe wending en komt zij ook in de zaak om zo de toekomst van Benelux Cars verder te zetten.
2016-heden: Willy Linsen en Sarah Vanderhoydonks, zaakvoerders van Benelux Cars